Vi erbjuder hållbara isoleringslösningar för alla delar av fastigheten, från grund till tak, både för företag och privatpersoner.

Cellulosa, träfiber, perlite och skumglas/cellglas

Vi isolerar med klimatsmarta material som även ger mycket goda isoleringsegenskaper. Utfört rätt kan ni njuta av ett behagligt inomhusklimat, lägre kostnader och vara trygga i att det är beständigt.

Hur bra material vi än arbetar med så beror energivärden, hållbarhet och brandsäkerhet på att isoleringsmaterial monteras på ett korrekt sätt och att allt förberedelsearbete görs med noggrannhet.

Med vår kunskap och erfarenhet kan vi tillsammans hitta de lösningar som passar just er och säkerställer samtidigt en smidig och säker installation.

Nyproduktion
Vi erbjuder kompletta isoleringslösningar, från grund till tak, som är hållbara både för klimatet, dig och ditt hus. Kontakta oss i ett tidigt skede så kan vi tillsammans hitta rätt lösning för just er.

Tilläggsisolera mera - men prata med oss först!
Att tilläggsisolera är oftast en god investering som kan löna sig både ekonomiskt och för huskomforten. Vid tilläggsisolering påverkar man husets luftrörelser vilket kan leda till fukt- och mögelproblem om det inte görs på rätt sätt. Kontakta oss så hjälper vi er hitta rätt lösning.

info@ekoisolering.se - 044-10 95 00

Grundisolera med Perlite - snabbt, säkert och hållbart
Perlite är naturligt förekommande vulkansten som erbjuder en av marknadens bästa isoleringsegenskaper och går även att återanvända i många generationer till, både som isolering och även inom jordbruket som jordförbättrare. Den är lättarbetad, brandsäker och kapillärbrytande med god bärförmåga vilket gör den väldigt lämpad som grundisolering. Perlite kan även vara ett utmärkt val för husets övriga delar. Fråga oss så hjälper vi er hitta rätt.

Lösullsisolering - för golv, väggar och tak
Att isolera med naturlig lösull, som cellulosa och träfiber från Thermofloc och Hunton har många fördelar. Bland annat:
-Bättre inomhusklimat då det är fuktreglerande, vilket även minskar risken för svamp- och mögelangrepp.
-Har en ljuddämpande effekt vilket ger en tystare och behagligare inomhusmiljö.
-Lägre energikostnader då materialen har mycket goda isoleringsegenskaper.
-Fukt- och skarvfri isolering då den blåses in i konstruktionen direkt från lastbilen och fyller upp minsta skrymsle.

Thermofloc
Isoleringsmaterialet Thermofloc är en granulerad massa där varje bit isolering varierar I storlek mellan några m.m. upp till ca 1 cm. Den pumpas in på plats I byggnadskonstruktionen med högt lufttryck med specialutrustade blåsmaskiner, en slags omvända dammsugare. Man kan lägga isoleringskikt på mellan 100 och 500 mm. Alla ytor isoleras med samma material, det behövs inte olika storlekar eller kvalitéer. Inget spill, eftersom man använder exakt så mycket som behövs.

Golvfyllning
När det är en golvyta som ska isoleras lägger man Thermofloc golvfyllning manuellt löst I mellanbjälklaget. För golvisolerings finns en mindre tätt packad förpackning.

Isoleringspellets
Thermofloc finns också som ett granulat, isoleringspellets särskilt lämpligt för golvinstallationer. Kornstorleken är 3-8 mm. Granulatet har en högre täthet än basprodukten för väggar vilket gör det lämpligt att bygga bärande isoleringskikt med mycket bra ljudsisoleringsvärden.

Vägg- och takduk
Vägg- och takduk skyddar mot regn och förhindrar att fukt tränger in i tak- och väggkonstruktioner. Duken är UV-stabil, har hög draghållfasthet och en hög diffusions-öppenhet d.v.s. släpper ut den fukt som uppstår i konstruktionen. Takduken finns för alla konstruktioner.

Ångbroms
Ångbroms är en lufttät men samtidigt diffusinsöppen duk, som skyddar konstruktionen mot fukt- och luftrörelser. Avsedd för vägg- och takkonstruktioner inomhus och skyddar isoleringsmaterialet mot fukt som kan skada byggnadskonstruktionen. Samtidigt hindrar duken luftrörelser som kan sätta ner värmeisoleringsförmågan. Duken har förstärkt armering som ger den ökad draghållfasthet. Levereras både som ångbroms och variabel ångbroms.

Variabel Ångbroms
Ladd ner vårt produktblad för att läsa mer om Variabel Ångbroms
Ladda ner produktblad

Tejp
Genom att använda rätt tejp för att försluta skarvar mellan ångbroms och underlagsduk uppnår man optimal hållfasthet och täthet.

Lindrev, linskivor och linisolering
I sortimentet finns också lindrev och linskivor för tätning av fönsterkarmar, dörrkarmar och andra springor i väggar och golv.