Hur bra material vi än arbetar med så beror energivärden, hållbarhet och brandsäkerhet på att isoleringsmaterial monteras på ett korrekt sätt och att allt förberedelsearbete görs med noggrannhet.

För det bästa långvariga resultatet bör därför utbildade och erfarna montörer göra jobbet. Vi på Ekoisolering har över 15 års erfarenhet av att montera ekologisk isolering. Vi vet hur det ska göras, och inte minst vad vi ska undvika för att resultatet ska bli det bästa.

Återförsäljare av Thermofloc isoleringsprodukter
Vi utför isoleringsuppdrag med den miljövänliga cellulosaisoleringen Thermofloc, i alla konstruktioner och i alla byggnader. Att isolera med cellulosaisolering är miljövänligt, rationellt och effektivt. Installationen sker fuktsäkert direkt in i konstruktionen. Du får en isolering med hög densitet som behåller värmen. Dessutom får du ett hus som ”andas”, så att både du och byggnaden mår bra.

Vi utför även förarbete inför kommande isolering av exempelvis landgångar, sarger, vindluckor, ventilationsventiler, uppregling, montering av ångbroms och glespanel, utsugning av befintlig isolering (t ex sågspån och kutterspån). Välkommen att kontakta oss för mer information!

Behörig lösull avlång

Behörig Lösullsinstallation ger:
Trygghet – installationen uppfyller gällande regelverk.

Enkelhet – isoleringen utförs med godkända, beprövade och väldokumenterade material. Du får en effektiv installation med minimal påverkan och en isolering med rätt kvalitet och egenskaper.

Säkert och kvalitetskontrollerat arbete. Medlemmarna har specialutbildad personal och genom Behörig Lösull kontrolleras företagets dokumentation och utförda arbete av oberoende kontrollanter.

Läs mer: www.isolerarna.se