Hög täthet (densitet) betyder att genomsläppligheten för luftströmmar i husets stomme blir lägre. Det betyder att det tar längre tid att värma upp materialet än andra isoleringsmaterial. Om isoleringsskiktet värms långsammare stannar också värmen längre inne i huset.

Thermofloc har ett värde för värmekapaciteten som är nästan 2,5 högre än glasull och nästan dubbelt så hög som för stenull. Det betyder att ytterväggarna tar motsvarande längre tid att värma upp.