Luftrörelser i och kring taket påverkar inte bara värmeisoleringens funktion utan också fuktbalansen i konstruktionen. Fel dimensioner eller utförande av t ex en takkonstruktion ger lätt obalans i hur fukten tas upp och förs vidare.

Problem som kan uppstå med dålig fuktbalans är högre uppvärmningskostnader, dålig luftkomfort och på lång sikt fuktskador och eventuella mögelangrepp.