Kort översikt av fördelarna med Thermofloc:

Absorbtionsförmåga. Thermofloc kan absorbera upp till 30% fukt och avger den sen långsamt. Det kallas bra diffusion och förebygger fuktskador i reglar och andra material.

Miljövänligt. Eftersom Thermofloc är ett naturmaterial, gjort av cellulosa som görs av träd, är det fullt miljövänligt och återvinningsbart.

Ekonomiskt. Uppvärmningskostnaderna i byggnader som isolerats med Thermofloc är påtagligt mycket lägre än med andra isoleringsmaterial på marknaden.

Skarvfri isolering. Genom att Thermofloc är en granulerad massa uppstår inga skarvar i isoleringen. Varje yta som ska isoleras blir fullt isolerad om man använder rätt mängd material. Det betyder också att det inte blir något spill och inga “passbitar” att pussla med.

Materialet andas. Thermofloc är en tät isolering som samtidigt andas, genom att det är ett naturmaterial som på ett naturligt sätt tar upp och avger den fukt som aldrig helt kan undvikas.

Ljudisolerande. Termoflocs täthet (densitet) ger en mycket bättre ljudisolering än alternativen.

Bred användbarhet. Thermofloc passar att använda i alla typer av byggnader och i alla byggnadskonstruktioner.

Nedbrytbar. Thermofloc är en ren naturprodukt och 100% nedbrytbar.

Prisvärd. Tack vare hög densitet och täthet betalar sig Thermofloc över tid genom att byggnaden får lägre uppvärmningskostnader och löper mindre risk att få fukt och eller mögelskador i täta utrymmen som t ex takkonstruktionen.

logo-natureplus
• Boratfri
• natureplus märkt