Thermofloc lösull är helt skarvfri och därmed också tätare än skivisolering som lätt lämnar glipor i skarvarna. Energiförbrukningen beräknas till ca 25-40% lägre än för hus med glasull.

Fördelarna med Thermofloc är många mot alternativen
Eftersom Thermofloc är ett hydroskopiskt naturmaterial ger den väggar som “andas” och därmed ett bättre inomhusklimat. Det betyder att du får ett friskare hus. Eftersom cellulosaisolering har funnits i drygt 80 år (i USA) och snart 40 år i Europa är det ett tryggt material att använda. Självklart ger vi som installatörer också garanti på arbetet.

Läs mer om Thermofloc här, eller kontakta oss för mer information.

Ekoisolering är medlemmar i Sveriges Byggindustrier och Hållbart byggande Syd
och är klassificerade i enlighet med system Behörig lösull genom nationell standard.