Injicering i väggar och isolering av vinden. I samarbete med RA-byggen.

Sommarhuset som är oisolerat är byggt helt i trä utan några tätskikt. Detta innebär att fukten inomhus måste kunna fortsätta vandra genom husets väggar och tak som det alltid gjort. För att slippa förstöra fasaden eller riva den fina panelen invändigt tar vi upp små hål i innerväggen och sprutar in. Hålen är lite större än en femkrona. Dessa hål pluggas sedan med träplugg som liknar panelen. Dessutom isoleras vinden väl. Sommarhuset förvandlas på detta sätt och kan användas året runt och med betydligt bättre ekonomi och komfort!